คณะ อบต.บ่อทอง

วันนี้ (14 มีนาคม 2557)ช่วงเย็นเต็มทุกโซนค่ะ ขอขอบคุณคณะ อบต.บ่อทองค่ะที่ไว้วางใจใช้บริการร้านอาหารอัญชลีค่ะ