คณะผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง(บ.ย.ส.)

ทางร้านอัญชลีรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจเป็นปีที่2แล้วจาก คณะผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง(บ.ย.ส.)