คณะเด็ก EP. 2/8 และผู้ปกครองจากอนุบาลกระบี่

ค่ำนี้ (12 มี.ค. 2557) คึกคัก ด้วยคณะเด็กEP. 2/8และผู้ปกครองจากอนุบาลกระบี่ค่ะ

โรงเรียนอนุบาลกระบี่ เปิดทำการสอนตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2513 เนื้อที่ประมาณ 3.9 ไร่ ด้านหลังศาลากลางจังหวัดกระบี่ เดิมเป็นที่ตั้งของโรงเรียนสตรีกระบี่ หลังจากนั้นไปรวมกับโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ในพ.ศ. 2513 สังกัดสามัญศึกษา และ ได้เริ่มดำเนินการสอน โดยนางสาวละเอียด หลานไทย เป็นผู้บริหารคนแรก เปิดทำการสอนตั้งแต่ อนุบาล 1 และขยายต่อไปปีละชั้น โรงเรียนได้พัฒนาจนกระทั่งปัจุจบัน และ เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2546 โรงเรียนได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์โรงเรียนอนุบาลกระบี่แห่งใหม่ ในพื้นที่ 24 ไร่ 2 งาน 1.73 ตารางวา โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ให้ใช้พื้นที่ และนายไพบูลย์ เสียงก้อง รองเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน มีผู้อำนวยการ นายจรูญ ขุนเพรช เป็น ผู้อำนวยการโรงเรียน อยู่ในขณะนั้น มีอาคารเรียน 1 หลัง โรงอาหาร 1 หลัง บ้านพักครู 1 หลัง บ้านพักภารโรง 1 หลัง สุขา 1 หลัง เปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2514 มี นางละเอียด ณ ถลาง เป็นครูใหญ่ เปิดทำ การสอน ตั้งแต่ ชั้นอนุบาล 1 และขยายไป เรื่อยปีละชั้น