นักเรียนไทยเยอรมัน

นักเรียนไทยเยอรมัน มาทานอาหารไทย ณ ร้านอัญชลี